Kontakt

ul. Ludzi Morza 13
72-602 Świnouście, Poland
volvopenta@navikon.pl

Łukasz Wachowski (Service)  +48 691 858 482

Przemysław Wudz (Logistic)  +48 693 373 257

Monika Ratajczak (Administration)  +48 693 373 265

District Court in Szczecin
Commercial Register
KRS 0000037446
VAT Registration PL8551459968
REGON 811675517